rostejn

 

 

 

 

 

Aktuality

Rozpis

Pokyny

Délky tratí

Startovka oddíly

Startovka kategorií

Výsledky

Mezičasy

Napište mi!

TJ Růžená

  TJ RŮŽENÁ  lampion

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

IOF                ČSOB               Vysočina             LOB

 pozadí-mapa7.10.2006 OŽ ZÁVOD V RŮŽENÉ

POKYNY

Rozpis ve formátu .docPořadatel		Oddíl orientačního běhu TJ Růžená (RUZ)
Centrum		Růžená – kulturní dům
Druh závodu	klasická trať
Prezentace	V centru 8:00 - 9:00 hod.
Parkování	        V obci Růžená dle možností
Převlékání	        Sál kulturního domu – ZÁKAZ vstupu v botách s hřeby; vlastní dopravní prostředky
WC	        V kulturním domě v centru, u startu omezeně (hustník)	
Start	        00 = 10:00 hod.
	        vzdálenost na start 1400 m – modrobílé fáborky po silnici
Cíl	        vzdálenost z cíle 1300 m – červené fáborky
	        Vyčítání čipů shromaždišti v kulturním domě .
Mapa	        Kančí hlava, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2006, velikost A4; 
                mapa není vodovzdorně upravena; mapy se v cíli odebírají do 11:45 hod.
Terén 	        Vysočinský s kamennými poli, místy těžko průběžné hustníky 
Upozornění	Z části byly vytrhány kamenné sloupy, v mapě značeny jako zbouraný plot
                V jižní části mapy je nový, těžko překonatelný plot, v mapě není zakreslen 
                (viz ukázka na shromaždišti a startu). Tratě se tomuto plotu vyhýbají.
                Kategorie HDR – závodníci startují libovolně, nejdéle však do času 70, 
                na startu razí startovní kontrolu.
                Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí !!!
Popisy kontrol	V centru závodů.
Způsob ražení	Elektronický razící systém SPORTIdent. Při poruše elektronického systému 
                ražení použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník musí orazit cílovou 
                kontrolu (i v případě, že nedokončí závod).
Čas. limit	        150 minut pro všechny kategorie.
Občerstvení	Po doběhu v centru závodu. Kategorie D21C, H18, H21C, H21D, H35, H45 mají 
                na trati občerstvovačku, vyznačeno v mapě. V centru závodu bude též stánek 
                s běžným sortimentem občerstvení.
Vyhláš. výsledků	Žákovské kategorie 13:00 – 13:30 hod.
Předpis	        Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina.
Protesty	        U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč.
Funkcionáři	Ředitel:			Václav Kodys
	        Hlavní rozhodčí:	        Zdeněk Kubálek
	        Stavba tratí:		Luboš Jelínek
Jury:	        Bude zveřejněno před závodem.